Zdalne monitorowanie maszyn - VIBcare

Zdalny nadzór diagnostyczny EC Systems - Wiedza i doświadczenie, którym możesz zaufać

Nowe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń mają coraz większy wpływ na efektywne utrzymywanie maszyn, pozwalając na zwiększenie ich bezpieczeństwa pracy, dostępności oraz obniżenie kosztów obsługi. Zastosowanie tego typu systemów wiąże się jednak z koniecznością ciągłego gromadzenia i analizy danych, co z kolei generuje dodatkowe koszty zatrudnienia i przeszkolenia wykwalifikowanego personelu oraz wydatki na infrastrukturę IT.

Firma EC Systems, dzięki unikatowemu rozwiązaniu - VIBcare, jest w stanie zaoferować kompleksową usługę zdalnego nadzoru diagnostycznego, gwarantującą utrzymanie maszyn w jak najlepszym stanie. Architektura systemu VIBcare pozwala na objęcie zdalną diagnostyką setek instalacji rozproszonych na znacznym obszarze, również w miejscach ze słabą przepustowością łącz internetowych. Dzięki naszemu systemowi, urządzenia znajdą się pod nadzorem najwyższej klasy fachowców, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów osobowych i organizacyjnych.

Zdalny nadzór diagnostyczny - VIBcare w pigułce:

 • Monitorowanie wielu maszyn w różnych lokalizacjach
 • Automatyczne wyznaczanie progów alarmowych
 • Stały monitoring i analiza bieżących danych
 • Zcentralizowana replikacja danych
 • Okresowe raportowanie o stanie technicznym maszyn

Najważniejsze korzyści VIBcare:

 • Niższe koszty osobowe – brak potrzeby zatrudniania specjalistów na miejscu
 • Niższe wydatki na infrastrukturę IT – brak konieczności utrzymywania bazy z danymi pochodzącymi z monitorowania maszyn
 • Nadzór nad maszynami prowadzony przez najwyższej klasy specjalistów
 • Natychmiastowa reakcja w przypadkach wymagających interwencji

VIBcare jest rozszerzeniem platformy VIBstudio przeznaczonej do monitorowania stanu maszyn wirnikowych. Do VIBcare przesyłane są dane z systemów VIBmonitor zainstalowanych u klienta, co odbywa się poprzez bezpieczne połączenie internetowe. Następnie, zebrane dane są analizowane przez zaawansowane moduły diagnostyczne, które wykrywają niestandardowe lub niebezpieczne stany działania maszyny. W sytuacjach wymagających specjalnej uwagi, nasi specjaliści przeprowadzają szczegółową analizę danego urządzenia. Jeżeli tylko zostaną wykryte istotne ślady rozwijającego się uszkodzenia, klient informowany jest niezwłocznie o tym fakcie. Dodatkowo, przygotowujemy okresowe raporty o każdej monitorowanej maszynie, które opisują jej bieżący stan. Zawierają one również ważne wskazówki odnośnie dalszego użytkowania urządzenia oraz listę jej komponentów, które powinny być pod specjalnym nadzorem w nadchodzącym okresie. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie awarii lub innych problemów eksploatacyjnych.

Schemat systemu

Usługa VIBcare, w zależności od potrzeb Klienta, składa się z następujących uzupełniających się pakietów:

 • Pakiet ProActive. VIBcare Proactive to stały, zdalny monitoring pracy urządzeń, przeprowadzany z wykorzystaniem wdrożonej przez EC Systems platformy VIBstudio. W tym pakiecie zespół EC Systems przejmuje odpowiedzialność za nadzór nad stanem dynamicznym maszyn objętych umowa. Na podstawie audytu oraz analizy pracy w okresie referencyjnym wspólnie z Klientem ustalana jest konfiguracja systemu. Nastawy monitoringu wraz z wartościami ostrzegawczymi i krytycznymi poszczególnych sygnałów przekazywane są Klientowi. Gdy granica bezpieczeństwa zostanie przekroczona, EC Systems informuje Klienta o stanie urządzenia. Na podstawie rekomendacji Klient decyduje o ewentualnym wstrzymaniu pracy bądź zaplanowaniu przerwy serwisowej. Ponadto EC Systems obsługuje zgłoszenia krytycznych awarii ze strony Klienta. Usługa realizowana jest bez limitu godzinowego.

 • Pakiet ReActive. Gwarantowana ciągła dostępność zespołu diagnostycznego EC Systems wspierających dział utrzymania ruchu Klienta. Eksperci EC Systems realizują bieżące zlecenia na podstawie zgłoszeń Klienta lub wykonują czynności na podstawie uzgodnionego wcześniej harmonogramu. Praca wykonywana jest zdalnie we współpracy z Klientem.

 • Pakiet OnDemand. W ramach pakietu na podstawie umowy ramowej Klient otrzymuje kontakt do dyżurującego diagnosty. Pakiet realizowany jest bez stałej opłaty miesięcznej, jednak EC Systems nie gwarantuje dostępności zespołu. Prace rozliczane są godzinowo za wykonane usługi.

Dla każdego z pakietów dostępne są rozszerzające ich zakres opcje:

 • Opcja EASY. Wraz z usługą EC Systems dostarcza i wdraża pełny system monitorowania i diagnostyki bez konieczności jego zakupu (nie dotyczy okablowania i czujników). System przechodzi na własność Klienta po 5 latach realizacji usługi. Dostępne wyłącznie z pakietem ProActive.
   
 • Opcja 24/7. Zwiększenie dostępności dla zleceń awaryjnych oraz zakresu odpowiedzialności za nadzór do 24 godzin, 7 dni w tygodniu.
 • Opcja 4h. Zmniejszenie gwarantowanego czasu reakcji na zgłoszenie lub wystąpienie problemu do 4 godzin.

Warunki dostępności

  VIBcare ReActive VIBcare ProActive VIBcare OnDemand
Model pracy Zgodnie z zakresem i harmonogramem Praca na zlecenie Praca na zlecenie
Limit godzin pracy inżyniera wliczony w cenę abonamentu Bez limitu Zgodnie z umową -
Czas reakcji na zgłoszenie krytyczne W miarę możliwości natychmiast
Gwarantowany czas reakcji 8 godzin* od zgłoszenia
*4 godziny jeżeli wykupiono opcję 4h
W miarę możliwości natychmiast
Gwarantowany czas reakcji 8 godzin* od zgłoszenia
*4 godziny jeżeli wykupiono opcję 4h
Brak gwarantowanego czasu reakcji
Monitoring pracy maszyn Stały - -
Obsługa zleceń standardowych 9:00 – 17:00 CET w dni robocze 9:00 – 17:00 CET w dni robocze Non stop
Obsługa zleceń awaryjnych 9:00 – 17:00 CET w dni robocze
Non stop jeżeli wykupiono opcję 24/7
9:00 – 17:00 CET w dni robocze
Non stop jeżeli wykupiono opcję 24/7
-
Inne zlecenia Zlecenia spoza wykupionego zakresu rozliczane oddzielnie według cennika godzinowego Zlecenia spoza wykupionego zakresu rozliczane oddzielnie według cennika godzinowego Zlecenia spoza wykupionego zakresu rozliczane oddzielnie według cennika godzinowego