Wydobycie ropy i gazu

Przemysł wydobywczy ropy i gazu to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż na świecie. Rosnące zapotrzebowanie na te surowce sprawia, że wydobywane są one z coraz bardziej niedostępnych pokładów, m. in. na morzach i oceanach przy pomocy platform wydobywczych. Rosnące wyzwania w zakresie bezpieczeństwa wymuszają rozwój nowoczesnych metod diagnostyki wszystkich istotnych urządzeń takich jak kompresory i pompy. Skutki zaniechania diagnostyki powodują groźne awarie skutkujące niejednokrotnie wyciekami ropy i skażeniem środowiska. Czynnikami znacznie utrudniającymi instalację i bezawaryjną pracę systemów do monitorowania stanu maszyn na platformach wydobywczych są: wymóg zachowania iskrobezpieczności zgodnie z dyrektywą ATEX oraz bardzo trudne warunki środowiskowe związane z obecnością soli, smarów, a także bardzo dużą zmiennością temperatur. Nasz szeroki zakres doświadczeń w zakresie systemów diagnostyki i monitorowania maszyn pracujących w bardzo trudnych warunkach, m.in. na platformach wiertniczych, pozwala nam dostarczyć zarówno gotowe rozwiązanie, jak i wykonać system dedykowany, który zaspokoi najbardziej wyrafinowane potrzeby klienta.

Polecane produkty i usługi dla przemysłu ropy i gazu

VIBstudio - Inteligentna platforma przeznaczona do ciągłego monitorowania stanu technicznego, zabezpieczania przed awarią oraz diagnostyki drganiowej maszyn i urządzeń

Szeroki zakres konfiguracji umożliwia dostosowanie systemu do potrzeb funkcjonalnych oraz możliwości finansowych Klienta. Co więcej, łatwość jego przyszłej rozbudowy pozwala rozłożyć inwestycję w czasie. Daje to unikalną korzyść biznesową pozwalającą rozpocząć od taniej wersji bazowej systemu monitorowania dla jednej maszyny, a następnie stopniową jego rozbudowę w zaawansowaną platformę zdalnej diagnostyki dla całego przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej »

 

VIBcare - Zdalny nadzór diagnostyczny nad turbinami wiatrowymi

Platforma VIBstudio może działać w połączeniu z usługą zdalnego nadzoru diagnostycznego - VIBcare. Architektura systemu VIBcare pozwala na objęcie zdalną diagnostyką setek instalacji rozproszonych na znacznym obszarze, również w miejscach ze słabą przepustowością łącz internetowych. Dzięki naszemu systemowi, urządzenia znajdą się pod nadzorem najwyższej klasy fachowców, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów osobowych i organizacyjnych.

Czytaj dalej »

 

VIBtransmitter VT1002DK/DS/DP - Moduły do monitorowania kompresorów tłokowych

Moduły VT1002DK, VT1002DS i VT1002DP to specjalnie zmodyfikowane wersje naszego modelu VT1002D, które są przeznaczone do monitorowania kompresorów tłokowych, które często znajdują zastosowanie przy przesyle gazu ziemnego. Zaimplementowana w nich technologia monitorowania uwzględnia specyfikę pracy tego typu urządzeń i powoduje, że moduły VIBtransmitter VT1002DK/DS/DP sprawdzają się w monitorowaniu kompresorów tłokowych o wiele lepiej niż standardowe moduły ogólnego zastosowania.

Czytaj dalej »