VIBstand2: Stanowisko badawczo-edukacyjne do diagnostyki maszyn wirnikowych

VIBstand2 jest kompletnym stanowiskiem badawczo-edukacyjnym do diagnostyki maszyn wirnikowych. Składa się z części mechanicznej oraz systemu monitoringu i diagnostyki. Część mechaniczna zamocowana na sztywnej podstawie składa się z 2 silników trójfazowych z reduktorem (jeden pracujący jako napęd, drugi jako obciążenie), przekładni, wału osadzonego na 3 łożyskach (środkowe łożysko zamocowane na śrubie ma możliwość dodawania obciążenia promieniowego poprzez regulacji wysokości). Na wale zamontowana jest tarcza z przygotowanymi gwintowanymi otworami do wkręcenia odważników symulujących niewyważenie maszyny. Część diagnostyczna to w pełni funkcjonalny system diagnostyczny VIBstudio, składajcy się z modułów:

 • VIBmonitor – jednostki akwizycji, kondycjonowania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym.
 • VIBnavigator – oprogramowanie do wizualizacji i diagnostyki wyposażone w zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów.

VIBstand2 umożliwia:

 • analizę rzeczywistych sygnałów pochodzących z maszyny
 • naukę budowy i konfiguracji systemu diagnostycznego
 • programowalna prędkość obrotowa i obciążenie
 • wprowadzanie uszkodzenia łożysk oraz obciążenia
 • wprowadzanie niewyrównoważenia
 • wprowadzanie rozosiowania
 • wprowadzanie uszkodzeń przekładni
 • badania drgań strukturalnych (podstawy i obudów łożysk)

Stanowisko może posiadać do 8 kanałów drganiowych oraz 2 wyjścia znacznika fazy. W wersji podstawowej na urządzeniu zainstalowane są 4 czujniki drgań i jeden czujnik prędkości obrotowej. Ponadto czujniki mogą być zamocowane w przygotowanych otworach lub za pomocą magnesu, tak aby mierzyć drgania w wybranej płaszczyźnie na wybranych węzłach konstrukcyjnych. Stanowisko VIBstand2 umożliwia pełną rejestrację danych oraz diagnostykę stanu poprzez liczne wykresy (przebieg czasowy, widmo, widmo rzędnych, widmo obwiedni, trend, XY, kaskada, wykres synoptyczny, lista alarmów). Sygnały mogą być połączone w łatwy sposób z urządzeniami do akwizycji danych innych firm poprzez przygotowane wyjścia BNC. Stanowisko VIBstand2 daje pozwala na  prowadzenie badań naukowych oraz przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń z zakresu monitorowania i diagnostyki maszyn wirnikowych.

W skład zestawu wchodzą:

Część mechaniczna

 • stalowa podstawa
 • 2 silniki trójfazowe
 • przekładnia jednostopniowa, równoległa (reduktor o przełożeniu i=2.91)
 • wyłącznik różnicowoprądowy
 • wyłącznik bezpieczeństwa
 • 2 falowniki
 • 3 sprzęgła
 • wał
 • 3 oprawy łożyskowe wraz z łożyskami (+2 łożyska zapasowe)
 • tarcza z przygotowanymi gwintowanymi otworami
 • komplet gwintowanych odważników
 • obudowa wykonana ze szkła organicznego

Część systemowa:

 • 4 czujniki drgań wraz ze złączami i okablowaniem
 • 1 czujnik prędkości obrotowej
 • moduł kondycjonowania i akwizycji VIBmonitor
 • licencja VIBstudio (wersja edukacyjna)

Oraz:

 • instrukcja obsługi

Opcjonalnie:

 • laptop jako serwer systemu i stacja operatorska

Stanowisko VIBstand2 pozwala na prowadzenie badań naukowych oraz przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń z zakresu monitorowania i diagnostyki maszyn wirnikowych.