Transport kolejowy

Rozwój i bezpieczeństwo transportu kolejowego jest w dużej mierze uzależnione od wydolności i niezawodności nadzorujących go systemów informatycznych. Obecnie obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na systemy integrujące sterowanie ruchem kolejowym zarówno na szczeblu regionalnym jak i międzynarodowym. Automatyzacja procesu prowadzenia ruchu pociągów połączona z integracja informacji diagnostycznej z setek urządzeń z obszaru węzłów kolejowych to długoterminowy trend na rynku. Rosnące wymagania milionów klientów kolei wymuszają wprowadzanie nowoczesnych rodzajów interfejsów do komunikacji z klientem.