Przemysł stalowy

Przemysł stalowy w krajach rozwiniętych jest w na przestrzeni ostatnich lat pod szczególną presją, choć w wielu krajach jest i w najbliższym czasie pozostanie ważną gałęzią gospodarki. Z jednej strony wyzwanie stanowią coraz ostrzejsze normy ochrony środowiska i limity emisji dwutlenku węgla, z drugiej zaś strony odczuwalna jest presja konkurencyjna ze strony producentów pochodzących z Azji, w szczególności Indii i Chin. Kolejną istotną kwestią jest pogłębiający się trend odchodzenia od stali na rzecz innych materiałów, np. w przemyśle motoryzacyjnym coraz szersze zastosowanie znajduje aluminium i materiały kompozytowe.

W takich warunkach szczególnego znaczenia nabierają wszelkie systemy mające na celu optymalizację procesu produkcyjnego. Jednym ze sposobów na poprawienie produktywności zakładu jest unikanie kosztownych awaryjnych przestojów maszyn, co jest możliwe dzięki zastosowaniu systemów monitorowania ich stanu. Oprócz tego oferujemy systemy do laserowego osiowania wałów maszyn, których użycie pozwalające na optymalną i bezawaryjną pracę maszyn i urządzeń.

Polecane produkty i usługi dla przemysłu stalowego

VIBstudio - Inteligentna platforma przeznaczona do ciągłego monitorowania stanu technicznego, zabezpieczania przed awarią oraz diagnostyki drganiowej maszyn i urządzeń

Szeroki zakres konfiguracji umożliwia dostosowanie systemu do potrzeb funkcjonalnych oraz możliwości finansowych Klienta. Co więcej, łatwość jego przyszłej rozbudowy pozwala rozłożyć inwestycję w czasie. Daje to unikalną korzyść biznesową pozwalającą rozpocząć od taniej wersji bazowej systemu monitorowania dla jednej maszyny, a następnie stopniową jego rozbudowę w zaawansowaną platformę zdalnej diagnostyki dla całego przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej »

 

VIBcare - Zdalny nadzór diagnostyczny nad turbinami wiatrowymi

Platforma VIBstudio może działać w połączeniu z usługą zdalnego nadzoru diagnostycznego - VIBcare. Architektura systemu VIBcare pozwala na objęcie zdalną diagnostyką setek instalacji rozproszonych na znacznym obszarze, również w miejscach ze słabą przepustowością łącz internetowych. Dzięki naszemu systemowi, urządzenia znajdą się pod nadzorem najwyższej klasy fachowców, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów osobowych i organizacyjnych.

Czytaj dalej »

 

VIBtransmitter - Podstawowe systemy monitorowania drgań na maszynach

Seria urządzeń VIBtransmitter pozwala na ciągłe monitorowanie i wstępną diagnostykę maszyn wirnikowych o stałej i zmiennej prędkości obrotowej (wentylatory, pompy, sprężarki, itp.). Jest to przystępna cenowo opcja dla klientów chcących ustrzec swoje maszyny przed poważnymi awariami. Seria obejmuje zarówno urządzenia jedno-, a jaki wielokanałowe, w tym również z wyjściami przekaźnikowymi pozwalającymi na automatyczne awaryjne wyłączenie maszyny w celu organiczenia rozmiarów uszkodzenia.

Czytaj dalej »

 

Czujniki drgań

Firma EC Systems wraz z całą EC Grupą jest strategicznym partnerem amerykańskiego producenta czujników drgań, firmy PCB Piezotronics. Oferujemy je jako podstawowy element naszych systemów monitorowania stanu maszyn, a także jako rozwiązanie samodzielne przesyłające sygnał drganiowy bezpośrednio do układów automatyki i sterowania.

Czytaj dalej »