Projekty dofinansowane

EC Systems bierze udział w następujących projektach dofinansowanych ze środków europejskich:

 

Projekt: Opracowanie modelu eksperymentalnego systemu oceny stanu technicznego hybrydowych przekładni obiegowych dużej mocy dla energetyki wiatrowej i górnictwa, pracujących w silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych (EPICLA)

Realizowany w ramach: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)/ PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH III, ŚCIEŻKA B
Umowa o dofinansowanie nr: PBS3/B6/21/2015
Projekt realizowany w terminie: VI.2015-V.2018