PAS 8000

Urządzenie PAS 8000 to system służący do beamformingu oraz mierzenia odpowiedzi badanego obiektu. Układ piezoelementów wzbudzanych z ustalonymi opóźnieniami wytwarza falę o pożądanym kształcie (równoległą, prostopadłą, nachyloną do liniowego wzoru piezoelementów lub okrągłego – dla układu kołowego piezoelementów). Technologia oparta jest na zjawisku interferencji, które polega na tym, że wzbudzone fale nakładają się i wytwarzają falę główną. Z odpowiedzi badanego obiektu można odczytać informacje, które mówią o stanie obiektu. Pomiary można przedstawić graficznie na wykresie i odczytać, czy ewentualne uszkodzenia mają charakter wewnętrzny czy zewnętrzny, czy też badany przedmiot jest w pełni sprawny. Po wykonaniu pojedynczego pomiaru dane są wysyłane przez USB do komputera PC i po wstępnym przetworzeniu są gotowe do analizy w środowisku MatLab®.

Urządzenie PAS 8000 może zostać również przygotowane od strony sprzętowej i programistycznej do wzbudzania struktur sygnałami "z zewnątrz" – z plików pomiarowych lub wcześniej przygotowanych przebiegów zapisanych w formacie *.mat lub *.dat. Pozwala to na przeprowadzenie jeszcze bardziej kompleksowych badań nieniszczących z wykorzystaniem technologii time reversal.

Urządzenie PAS 8000 składa się z kilku (2, 4, 6 lub 8) generatorów sygnału wraz z końcówkami mocy, które na podstawie wcześniej ustawionych parametrów mogą niezależnie od siebie wytwarzać sygnały wzbudzające. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie na eksperymenty przeprowadzane za pomocą beamformingu i technologii phased array.

Moduły pomiarowe (PAQ) mogą być wyposażone w 8 lub 16 kanałów pomiarowych przeznaczonych do akwizycji odpowiedzi struktury badanego obiektu. Modułowa konstrukcja systemu umożliwia dobór ilości wyposażenia włączonego w zestaw (moduł generujący i pomiarowy) w zależności od wymagań użytkownika.

Zastosowanie:

  • wykrywanie defektów zewnętrznych i wewnętrznych – rys, pęknięć, delaminacji, ubytków materiału, korozji
  • badania nieniszczące połączeń spawanych

Parametry techniczne

liczba kanałów nadawczych 2/4/6/8 + n x PAQ
liczba kanałów pomiarowych (moduł PAQ) n x 7(8)/15(16)
częstotliwość paczki Lamba 10-500 kHz
liczba okresów w paczce Lamba 1-16
okno modulacji paczki Lamba trójkątne/prostokątne/Hanninga
maksymalne napięcie wymuszenia 200 Vpp
przetwornik A/C 2,5 MHz, 24 bit
dodatkowe ustawienia załadowanie przebiegu wymuszenia z pliku zewnętrznego (*.mat lub *.dat)
regulacja wzmocnienia sygnału wymuszenia
regulacja wzmocnienia sygnału pomiarowego
względne opóźnienia wymuszeń (w systemie wielomodułowym)
liczba modułów w systemie PAQ: 1-8, PAS: 1-8
zasilanie 115/230 VAC, 50/60 Hz
interfejs komunikacyjny USB
środowisko pracy MatLab® lub niezależna aplikacja