PAQ 16000D

Urządzenie PAQ 16000D jest drugą wersją układu do generowania i akwizycji fal sprężystych. Narzędzie służy do badania stanu cienkich płyt za pomocą generowania paczek falowych (paczki Lamba) oraz zebrania sygnałów zawierających informacje o odpowiedzi badanego obiektu – wymuszenie oraz pomiary reakcji płyty realizowane są przez piezoelementy.

Na podstawie odpowiedzi badanego obiektu można wykryć zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne uszkodzenia płyty. Dane po zakończeniu eksperymentu wysyłane są przez interfejs USB do komputera PC i tam mogą być wyświetlone oraz analizowane w środowisku MatLab®. Ponadto urządzenie jest wyposażone w złącza BNC, które umożliwiają wizualizację każdego kanału w oscyloskopie.

Zastosowanie:

  • wykrywanie uszkodzeń zewnętrznych – rys, pęknięć
  • wykrywanie uszkodzeń wewnętrznych – pęknięć, ubytków, delaminacji
  • diagnostyka stanu z wykorzystaniem technologii termicznej

Dane techniczne

liczba kanałów nadawczych 1(0)
liczba kanałów pomiarowych 7(8)/15(16)
częstotliwość paczki Lamba 10-500 kHz
liczba okresów w paczce Lamba 1-16
okno modulacji paczki Lamba trójkątne/prostokątne/Hanninga
maksymalne napięcie wymuszenia 200 Vpp
przetwornik A/C 2,5 MHz, 24 bit
dodatkowe ustawienia) regulacja wzmocnienia sygnału wymuszenia
regulacja wzmocnienia sygnału pomiarowego
względne opóźnienia wymuszeń (w systemie wielomodułowym)
liczba modułów w systemie 1-8
zasilanie 115/230 VAC, 50/60 Hz
interfejs komunikacyjny USB
środowisko pracy MatLab® lub niezależna aplikacja

Urządzenie PAQ-16000D zostało wyróżnione tytułem finalisty konkursu „Innowacja Roku 2009” zorganizowanego przez Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Innowacji FIRE.

Testy prototypu urządzenia były prowadzone przy współudziale Instytutu Maszyn Przepływowych PAN z Gdańska, Akademii Górniczo Hutniczej z Krakowa oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z Warszawy.