PA 3000 - Trzykanałowy przenośny kondycjoner sygnałów

PA 3000 to trzykanałowy kondycjoner sygnału ICP® z wbudowanym zasilaniem akumulatorowym. Każdy kanał posiada niezależną regulację wzmocnienia oraz pasma przenoszenia sygnału. Ustawieniami modułu można sterować przy pomocy przycisków na panelu czołowym. Układ sprawdza również stan obwodu czujnika - wykrywa zwarcia i przerwy toru pomiarowego.

Stan urządzenia sygnalizowany jest przed odpowiednie diody na obudowie, które pokazują odpowiednio:

  • sygnalizację włączenia (On/Off)
  • ładowanie (Charge)
  • zwarcie/rozwarcie toru pomiarowego (Open/Short)
  • przekroczenie zakresu pomiarowego (Overload)
  • wzmocnienie x1, x10, x100 (Gain)
  • status filtrów dolno- i górnoprzepustowych (Highpass, Lowpass filter)

Nowością jest zastosowanie specjalnego wejściowego obwodu kondycjonowania ICP®. Obwód ten charakteryzuje się bardzo krótkim czasem odpowiedzi przy wymuszeniach impulsowych (np. sygnał siły z czujnika zbudowanego w młotku modalnym stosowanego dla potrzeb analizy modalnej) oraz wysoką stabilnością sygnału wyjściowego w funkcji czasu (brak typowej dla standardowych układów kondycjonowania ICP® fluktuacji napięciowego sygnału wyjściowego przy zerowym wymuszeniu). Zastosowanie obwodów o ustawianym wzmocnieniu (0dB, 20dB, 40dB) umożliwia pracę z różnymi rodzajami czujników (różne czułości), jak również dokonywanie pomiarów w szerokim zakresie wymuszeń.

Możliwość włączenia w tor przetwarzania filtrów dolno- i górnoprzepustowego (typowo 10Hz i 1kHz) pozwala na przeprowadzenie pomiarów drgań maszyn według norm diagnostycznych. Obudowa z wysokoudarowego aluminium oraz klawiatura z odpornej na uszkodzenia folii pozwalają na pracę urządzenia w trudnych przemysłowych warunkach. Zastosowanie zasilania bateryjnego umożliwia prowadzenie pomiarów bez zasilania sieciowego.

Dane techniczne

Ilość kanałów we/wy 3/3
Rodzaj wejścia IEPE 2,4 mA/24V
Sygnalizacja Wł/Wył, Ładowanie , Zwarcie/Rozwarcie, Przekroczenie zakresu, Wzmocnienie, Filtry
Impedancja wejściowa 100 kΩ
Impedancja wyjściowa 100 Ω
Wzmocnienie x1, x10, x100 (0dB, 20dB, 40dB)
Błąd wzmocnienia < 0,5 %
Dryft wzmocnienia < 50 ppm/°C
SNR > 90 dB (10 Hz - 22 kHz)
Pasmo przenoszenia 0,5 Hz do 100 kHz
(opcjonalnie 0,5 Hz do 300 kHz)
Zniekształcenia < 0,1%
Zakres napięcia wyjściowego 20 Vpp
Offset na wyjściu 10 mV
Filtr dolnoprzepustowy 1 kHz, 12 dB/okt
Filtr górnoprzepustowy 1 kHz, 12 dB/okt
Akumulator NiMh z wbudowaną ładowarką, czas pracy na baterii ok. 10 godzin
Zasilanie DC, 12V/400 mA
Wymiary 146 mm x 110 mm x 45 mm
Waga 850 g
Temperatura pracy 0°C ...+ 50°C
Temperatura składowania -10°C ... +60°C