Kontakt

 

EC Systems Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Pilotów 2e, 31-462 Kraków

centrala: +48 (12) 362 97 60
sprzedaż (kom.): +48 698 814 661
e-mail: info@ec-systems.pl

REGON: 356908287

NIP: 9452026675
Kapitał zakładowy: 13.400,00 PLN
KRS: 0000228622

Sąd rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego