Kontakt

 

EC Systems Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków

centrala: +48 (12) 362 97 60

e-mail: info@ec-systems.pl

REGON: 356908287

NIP: 9452026675
Kapitał zakładowy: 13.400,00 PLN
KRS: 0000228622

Sąd rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego