Górnictwo

Branża górnicza wciąż poszukuje skutecznych metod w zakresie ograniczania kosztów eksploatacji wydobycia złóż kopalnianych. Jednym z najefektywniejszych sposobów na osiągnięcie tego celu jest obniżenie kosztów utrzymania maszyn górniczych, co można uzyskać na drodze zmniejszania ich awaryjności oraz redukcji wydatków serwisowych. W tym kontekście bardzo istotnego znaczenia nabierają systemy do diagnostyki maszyn z możliwością centralnego gromadzenia danych. Bardzo poważnym wyzwaniem przy tworzeniu rozwiązań dla branży górniczej jest wymóg zachowania iskrobezpieczności wszelkich urządzeń zgodnie z dyrektywą ATEX. Nasze doświadczenie w tym zakresie sytuują nas na pozycji lidera branży.

Polecane produkty i usługi dla górnictwa

VIBstudio - Inteligentna platforma przeznaczona do ciągłego monitorowania stanu technicznego, zabezpieczania przed awarią oraz diagnostyki drganiowej maszyn i urządzeń

Szeroki zakres konfiguracji umożliwia dostosowanie systemu do potrzeb funkcjonalnych oraz możliwości finansowych Klienta. Co więcej, łatwość jego przyszłej rozbudowy pozwala rozłożyć inwestycję w czasie. Daje to unikalną korzyść biznesową pozwalającą rozpocząć od taniej wersji bazowej systemu monitorowania dla jednej maszyny, a następnie stopniową jego rozbudowę w zaawansowaną platformę zdalnej diagnostyki dla całego przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej »

 

VIBcare - Zdalny nadzór diagnostyczny nad turbinami wiatrowymi

Platforma VIBstudio może działać w połączeniu z usługą zdalnego nadzoru diagnostycznego - VIBcare. Architektura systemu VIBcare pozwala na objęcie zdalną diagnostyką setek instalacji rozproszonych na znacznym obszarze, również w miejscach ze słabą przepustowością łącz internetowych. Dzięki naszemu systemowi, urządzenia znajdą się pod nadzorem najwyższej klasy fachowców, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów osobowych i organizacyjnych.

Czytaj dalej »