Warning: PHP Startup: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in …system…libraries…Controller.php on line 1157
#0 [internal function]: __error(2, 'PHP Startup: gd...', '…system…librari...', 1157, Array)
#1 …system…libraries…Controller.php(1157): imagecreatefromjpeg('……tl_files…indu...')
#2 …system…libraries…Controller.php(3534): Controller->getImage('tl_files…indust...', '280', '', 'proportional')
#3 …system…modules…frontend…ContentText.php(74): Controller->addImageToTemplate(Object(FrontendTemplate), Array)
#4 …system…modules…frontend…ContentElement.php(139): ContentText->compile()
#5 …system…libraries…Controller.php(511): ContentElement->generate()
#6 …system…modules…frontend…ModuleArticle.php(194): Controller->getContentElement('164')
#7 …system…modules…frontend…Module.php(140): ModuleArticle->compile()
#8 …system…modules…frontend…ModuleArticle.php(71): Module->generate()
#9 …system…libraries…Controller.php(443): ModuleArticle->generate(false)
#10 …system…libraries…Controller.php(307): Controller->getArticle('5', false, false, 'main')
#11 …system…modules…frontend…PageRegular.php(100): Controller->getFrontendModule('0', 'main')
#12 …index.php(266): PageRegular->generate(Object(DB_Mysql_Result))
#13 …index.php(401): Index->run()
#14 {main}

Warning: PHP Startup: '//tl_files/industries/Conventional_power.jpg' is not a valid JPEG file in …system…libraries…Controller.php on line 1157
#0 [internal function]: __error(2, 'PHP Startup: '…...', '…system…librari...', 1157, Array)
#1 …system…libraries…Controller.php(1157): imagecreatefromjpeg('……tl_files…indu...')
#2 …system…libraries…Controller.php(3534): Controller->getImage('tl_files…indust...', '280', '', 'proportional')
#3 …system…modules…frontend…ContentText.php(74): Controller->addImageToTemplate(Object(FrontendTemplate), Array)
#4 …system…modules…frontend…ContentElement.php(139): ContentText->compile()
#5 …system…libraries…Controller.php(511): ContentElement->generate()
#6 …system…modules…frontend…ModuleArticle.php(194): Controller->getContentElement('164')
#7 …system…modules…frontend…Module.php(140): ModuleArticle->compile()
#8 …system…modules…frontend…ModuleArticle.php(71): Module->generate()
#9 …system…libraries…Controller.php(443): ModuleArticle->generate(false)
#10 …system…libraries…Controller.php(307): Controller->getArticle('5', false, false, 'main')
#11 …system…modules…frontend…PageRegular.php(100): Controller->getFrontendModule('0', 'main')
#12 …index.php(266): PageRegular->generate(Object(DB_Mysql_Result))
#13 …index.php(401): Index->run()
#14 {main}

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /system/functions.php:163) in …system…libraries…Template.php on line 267
#0 [internal function]: __error(2, 'Cannot modify h...', '…system…librari...', 267, Array)
#1 …system…libraries…Template.php(267): header('Vary: User-Agen...', false)
#2 …system…modules…frontend…FrontendTemplate.php(219): Template->output()
#3 …system…modules…frontend…PageRegular.php(171): FrontendTemplate->output()
#4 …index.php(266): PageRegular->generate(Object(DB_Mysql_Result))
#5 …index.php(401): Index->run()
#6 {main}

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /system/functions.php:163) in …system…libraries…Template.php on line 268
#0 [internal function]: __error(2, 'Cannot modify h...', '…system…librari...', 268, Array)
#1 …system…libraries…Template.php(268): header('Content-Type: t...')
#2 …system…modules…frontend…FrontendTemplate.php(219): Template->output()
#3 …system…modules…frontend…PageRegular.php(171): FrontendTemplate->output()
#4 …index.php(266): PageRegular->generate(Object(DB_Mysql_Result))
#5 …index.php(401): Index->run()
#6 {main}
EC Systems - Branże
 
 

Branże

Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa

Rosnący nacisk na redukcję emisji dwutlenku węgla sprawił, że energetyka wiatrowa w ostatnich latach przeżywa prawdziwy rozkwit. Jednak budowa i utrzymanie farm wiatrowych niesie ze sobą szereg wyzwań, takich jak odpowiednie spasowanie elementów konstrukcyjnych wierzy, wyosiowanie układu przeniesienia napędu oraz konserwacja elementów mechanicznych turbin wiatrowych. Firma EC Systems wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i oferuje gotowe rozwiązania do monitorowania stanu kluczowych elementów mechanicznych turbiny wiatrowej, jak również systemy do laserowego osiowania i pomiarów geometrycznych.

Czytaj dalej »

 
Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna

Energetyka Konwencjonalna jest to sektor o znaczeniu strategicznym, silnie nastawiony na innowacje pozwalające zwiększyć efektywność istniejących i nowo budowanych instalacji. Nasze systemy do monitorowania stanu maszyn pozwalają na bieżące monitorowanie najważniejszych urządzeń w elektrowni i utrzymanie ich w pożądanym stanie technicznym, jak również dają możliwość ich awaryjnego wyłączenia w przypadku wystąpienia ryzyka poważnej awarii. Laserowe systemy do osiowania turbin i innych maszyn znacznie usprawniają prace remontowe. Możemy również zaoferować nasze doświadczenie przy tworzeniu dedykowanych rozwiązań do monitorowania i zarządzania elektrowniami.

Czytaj dalej »

 
Transport kolejowy

Transport kolejowy

Rozwój i bezpieczeństwo transportu kolejowego jest w dużej mierze uzależnione od wydolności i niezawodności nadzorujących go systemów informatycznych. Firma EC Systems ma duże doświadczenie we współpracy z liderami branży kolejowej, w szczególności w zakresie integracji systemów i diagnostyki drganiowej. Nasz wysoko wykwalifikowany zespół informatyków może pracować również dla Twojej firmy.

Czytaj dalej »

 
Motoryzacja

Motoryzacja

Nacisk na redukcję kosztów na niemal wszystkich etapach produkcji sprawia, że przemysł motoryzacyjny jest szczególnie chłonnym rynkiem w zakresie innowacji. W tym kontekście dużego znaczenia nabierają wszelkiego rodzaju testy poprodukcyjne mające wyeliminować ewentualne błędy w produkcji. W tym obszarze na przestrzeni lat firma EC Systems współpracując z dużymi graczami rynku motoryzacyjnego wypracowała szereg dedykowanych rozwiązań. Nasz doświadczony zespół jest gotowy do pracy również dla Państwa firmy.

Czytaj dalej »

 
Przemysł drukarski i papierniczy

Przemysł drukarski i papierniczy

Wyniki wielu badań wskazują, że diagnostyka maszyn drukarskich i papierniczych wpływa znacząco na podwyższenie wydajności zakładów w skutek unikania awaryjnych przestojów, jak i optymalizację długości okresów międzyprzeglądowych. EC Systems oferuje gotowe rozwiązania do monitorowania stanu maszyn. Nasz system VIBstudio sprawia, że uszkodzenia maszyn takie jak niewyważenie, rozosiowanie, luzy posadowienia, uszkodzenia łożysk i przekładni można wykryć już we wczesnej fazie rozwoju.

Czytaj dalej »

 
Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy

Nieplanowane przestoje maszyn produkujących artykuły spożywcze to poważny problem dla każdego zakładu produkcyjnego. Koszty nieplanowanego przestoju mają z reguły znaczne rozmiary, ponieważ nie tylko składają się z wydatków związanych z naprawą, ale również zawierają utraconą sprzedaż, a także stracone surowce i półprodukty. Rozumiejąc potrzeby rynku wyszliśmy z inicjatywą stworzenia systemów do diagnostyki monitorowania maszyn, których sprawne działanie w połączeniu z naszą wiedzą z zakresu diagnozowania maszyn pozwoliło naszym klientom zaoszczędzić znaczne kwoty.

Czytaj dalej »

 
Górnictwo

Górnictwo

Branża górnicza wciąż poszukuje skutecznych metod w zakresie ograniczania kosztów eksploatacji wydobycia złóż kopalnianych. Jednym z najefektywniejszych  sposobów na osiągnięcie tego celu jest obniżenie kosztów utrzymania maszyn górniczych, co można uzyskać na drodze zmniejszania ich awaryjności oraz redukcji wydatków serwisowych. Firma EC Systems ma szerokie doświadczenie w tworzeniu dedykowanych systemów diagnostyki drganiowej i sterowania dla maszyn górniczych. Oferujemy również iskrobezpieczne produkty do wibrodiagnostyki z certyfikatem ATEX.

Czytaj dalej »

 
Wydobycie ropy i gazu

Wydobycie ropy i gazu

Przemysł wydobywczy ropy i gazu to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż na świecie. Rosnące zapotrzebowanie na te surowce sprawia, że wydobywane są one z coraz bardziej niedostępnych pokładów, m. in. na morzach i oceanach przy pomocy platform wydobywczych, gdzie wymogi bezpieczeństwa wymuszają rozwój nowoczesnych metod diagnostyki wszystkich istotnych urządzeń, takich jak kompresory i pompy. Mamy szeroki zakres doświadczeń w zakresie systemów diagnostyki i monitorowania maszyn pracujących w bardzo trudnych warunkach, także w strefach zagrożonych wybuchem. Oferujemy również iskrobezpieczne produkty do wibrodiagnostyki z certyfikatem ATEX.

Czytaj dalej »

 
Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny

Nowoczesny przemysł chemiczny nie może istnieć bez automatyki, inteligentnych systemów sterowania i systemów diagnostycznych. To od ich niezawodności w najwyższym stopniu zależy bezpieczeństwo, jak i wydajność procesów produkcyjnych. EC Systems może zaoferować swoje doświadczenie z zakresu stosowania zaawansowanych metod wibrodiagnostyki maszyn wirnikowych, jak również dużą praktykę przy tworzeniu dedykowanych rozwiązań programistycznych z pogranicza automatyki, systemów sterowania i diagnostyki.

Czytaj dalej »

 

Przemysł stalowy

Przemysł stalowy w krajach rozwiniętych jest w na przestrzeni ostatnich lat pod szczególną presją, co powoduje, że w tej branży szczególnego znaczenia nabierają wszelkie systemy mające na celu optymalizację procesu produkcyjnego. Jednym ze sposobów na poprawienie produktywności zakładu jest unikanie kosztownych awaryjnych przestojów maszyn, co jest możliwe dzięki zastosowaniu systemów monitorowania ich stanu. EC Systems może zaoferować swoje gotowe do użycia systemy diagnostyki drganiowej pozwalające na wczesne wykrycie uszkodzeń maszyn wirnikowych.

Czytaj dalej »

 
Przemysł materiałów budowlanych

Przemysł materiałów budowlanych

Proces produkcji materiałów budowlanych zależy niemal całkowicie od sprawności maszyn wirnikowych takich jak młyny surowca, mieszadła i wentylatory. Urządzenia te z reguły pracują pod dużym obciążeniem i w niesprzyjających warunkach, co sposób szczególny naraża je na uszkodzenia. Systemy monitorowania stanu oferowane przez EC Systems dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod wibrodiagnostycznych pozwalają na wczesne wykrycie uszkodzeń maszyn takich jak niewyważenie, rozosiowanie, luzy posadowienia, uszkodzenia łożysk i przekładni.

Czytaj dalej »